top of page

正宗印尼沙嗲醬😋用之前用匙羹壓碎,再慢慢加熱水將沙嗲醬攪勻,中意杰啲嘅唔洗加咁多水,自己可以隨意隨調,超簡單隨時都可以喺屋企食沙嗲😙👍🏻

印尼沙嗲醬 200g

HK$26.00 一般價格
HK$22.00銷售價格
    bottom of page